Privacy Policy

Excellent Events, gevestigd aan Betekomsesteenweg 116, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Betekomsesteenweg 116, 3200 Aarschot
+32 16 44 50 49

Paul Peeters is de functionaris gegevensbescherming van Excellent Events. Hij is te bereiken via hallo@hospitalityawardsbelgium.be.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Excellent Events verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uzelf in te schrijven op deze website, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@hospitalityawardsbelgium.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Excellent Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– In het kader van uw deelname aan de wedstrijd
– Bij het invullen van online formulieren (vb. contactformulier, meldpunt)

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Excellent Events bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen van persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden in een online database bewaard.

Contact, meldpunt, aanvraag waarderingscijfer
Gegevens Termijn Reden
voornaam 2 jaar zie hoofdstuk 3
achternaam 2 jaar zie hoofdstuk 3
e-mailadres 2 jaar zie hoofdstuk 3
adres 2 jaar zie hoofdstuk 3
telefoon 2 jaar zie hoofdstuk 3
Inschrijving wedstrijd
Gegevens Termijn Reden
voornaam zaakvoerder 2 jaar zie hoofdstuk 3
achternaam zaakvoerder 2 jaar zie hoofdstuk 3
e-mailadres 2 jaar zie hoofdstuk 3
gsm 2 jaar zie hoofdstuk 3
Voornaam en naam genomineerd personeelslid 2 jaar Optionele nominatie
voor personeelsaward

Naast persoonsgegevens verwerkt Excellent Events ook ingezonden bedrijfsgegevens (vb. btw-nummer, vragen over de werking van het bedrijf,…) in het kader van de wedstrijd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Excellent Events deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Excellent events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Excellent events jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

In het kader van de jurering worden er mystery calls en bezoeken uitgevoerd naar de genomineerde bedrijven, wordt er een websiteanalyse gemaakt en wordt de vragenlijst over het bedrijf (ingevuld door de deelnemer tijdens zijn/haar inschrijving) geanalyseerd en beoordeeld met een score. Aan deze rapporten worden de persoonsgegevens van de inschrijving gekoppeld.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Excellent Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Excellent Events gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies van derden die uw surfgedrag bijhouden voor onze eigen statistieken en cookies van derden om extern gehoste videos in te sluiten in onze website.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klik hier voor meer informatie.

Hieronder een overzicht van de cookies:

Soort Naam Beschrijving Vervaldatum
Functioneel swpm_session Controleert of je een aangemelde gebruiker bent of niet om zo al dan niet aangepaste inhoud op de website te tonen die enkel voor aangemelde gebruikers zichtbaar is. Aan het einde van een sessie
Functioneel catAccCookies Deze cookie wordt gebruikt door het privacybeleid als herinnering om de gebruiker niet nogmaals te vragen om cookies te accepteren. 1 week
Derde partij player Deze cookie maakt het insluiten van videos in de website mogelijk die extern gehost worden door Vimeo. 1 jaar
Derde partij _ga Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om een generalistisch beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies en campagne data. Er wordt gebruik gemaakt van een random gegenereerde ID. 2 jaar
Derde partij _gat Deze cookie houdt geen user informatie bij, het stelt onze website in staat het aantal requests te limiteren op doubleclick.net Aan het einde van een sessie
Derde partij _gid Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Universal Analytics om het aantal paginabezoeken bij te houden. 1 dag

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Excellent Events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@hospitalityawardsbelgium.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, rijksregisternummer en andere identificatienummers zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Excellent Events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@hospitalityawardsbelgium.be.

9. Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij het gebruik van onze diensten waaronder onze website gaat u akkoord met onze privacy policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.