Om organisatorische redenen zal er dit jaar géén Hospitality Awards, noch een Lion D’Or en Kooktalent georganiseerd worden.

Vooral het slechte voorjaar maar ook de coronaperikelen hakken nog steeds hard in op de budgetten van heel wat ondernemers. Hiervoor hebben we alle respect. Koken kost nu eenmaal geld.

Niettegenstaande klantvriendelijkheidstests hebben bewezen hoe belangrijk deze zijn in onze sector is het vaak geen evidentie
om elk jaar voldoende competitieve horeca-en retailondernemers te motiveren om deel te nemen aan deze awardsuitreiking.

Maar uitstel is zeker geen afstel! Daarom verkiezen wij om de Awards van 2023 uit te stellen naar een later te bepalen datum zodat het Awards-comité zich kan herbronnen en we kunnen zoeken naar een wat gewijzigde formule die toepasselijk is voor elke ondernemer en die de identiteit
van onze organisatie kan behouden!

Suggesties? Altijd welkom!

Met vriendelijke groet en tot binnenkort.

De horeca- & retailpersoonlijkheden van het jaar

Het feest van de allerbesten
null

Een Lion D’Or is een professionele ereprijs voor handelszaken (horeca & retail) die zich reeds jaren in de kijker hebben geplaatst en een bijzondere waardering verdienen voor hun professionele inzet aan de klant.

De potentiële deelnemers worden, in tegenstelling met de Hospitality Awards, niet gekozen door het cliënteel maar wel door de professionele vaksector zelf.

Wél zal de klant, na nominatie, een belangrijke rol kunnen spelen in de toekenning van een Lion D’Or.

De stemlijst van potentiële deelnemers wordt enkel samengesteld door de professionele vakwereld, zoals persmensen, artiesten, producenten, toeleveranciers, regionale en nationale vakbladen, tijdschriftuitgevers, kranten, regionale radio, tv,… maar ook door de horeca-uitbaters en detailhandelaars zelf.

De horeca- en retailpersoonlijkheden die zij verkiezen laten zich kenmerken op verschillende domeinen zoals inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, prestatiegerichtheid, klantvriendelijkheid en sociaal ingesteldheid, ondernemingsdrang, maatschappelijke toewijding,… .

Als dank voor jouw inzet en door deel te nemen aan de VOTING-TOP-3 zet je jezelf als horecauitbater of detailhandelaar automatisch ook mee op de stemlijst in jouw categorie en ding je mee naar de titel: ‘horeca- en/of retailpersoonlijkheid van het jaar’.

Horeca persoonlijkheid van het jaar

Retail persoonlijkheid van het jaar

Toeleverancier van het jaar