Deelnemingsvoorwaarden Lion D’Or en KookTalent 2022-2023

Artikel 1 – Wie?

 1. De wedstrijd “Lion D’Or “– en “KookTalent van Vlaanderen” is een organisatie van Excellent Events – Belevingscommunicatie, Betekomsesteenweg 116b, 3200 Aarschot (hierna organisator genoemd).
 2. Het eventbureau is het grootste Awards-organisatiebureau van België.
 3. Aan deze organisatie is een wedstrijd verbonden. De modaliteiten, het verloop en de deelnemingsvoorwaarden van de wedstrijd worden in dit reglement bepaald.
 4. De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 2 – Deelname

 1. De wedstrijd is toegankelijk voor handelszaken met maatschappelijke zetel in België.
 2. De wedstrijd staat open voor professionele horeca- & retailhandelszaken in Vlaanderen.
 3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.
 4. Annulaties van de officiële inschrijving dient schriftelijk én aangetekend verzonden worden naar de maatschappelijke zetel, tezamen met een gegronde reden van de annulering, binnen de 10 werkdagen volgend op de inschrijving.
 5. De deelnemers verklaren zich akkoord met het wedstrijdreglement en bevestigen hiermee bij inschrijving dat ze deze gelezen en goedgekeurd hebben.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: werknemers en andere medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis, van de organisatie of van medewerkende bedrijven en journalisten.

Artikel 4 – Verloop van de wedstrijd

 1. De inschrijvingen starten op 25 januari t.e.m. 6 maart 2023.
 2. Deelnemers dienen zich in te schrijven via de website.
 3. De deelnemers ontvangen een bevestiging van hun deelname

Artikel 5 – Jurering en scoremodaliteiten

 1. De jurering bestaat uit een score, toegekend door de bevindingen van de professionele vakjury (60 %) en de stemming (40%).
 2. De stemming voor de online voorkeurstemmen duurt max. 1 week en is voor iedereen, van de opening tot de sluitingsdatum, gelijk. Iedereen kan slechts één stem uitbrengen.
 3. Stemmen kan vanaf 3 maart (09.00h) t.e.m. vrijdag 10 maart (20.00h).
 4. In geval van discussie zal de jury een extra bezoek brengen op de locatie van de deelnemer.

Artikel 6 – Deelname in de onkosten, verantwoordelijkheden van de deelnemer

Tussenkomst in de onkosten voor de deelnemers: 465 € ex. 21% btw (totaalpakket – all-in formule). In het pakket zit het volgende vervat:

 1. Eenmalige tussenkomst in de administratie, oorkonde/trofeeën/promomateriaal & jureringskosten tbv. 165 €/inschrijving (ex 21%  btw).
  Deze zal bij inschrijving onmiddellijk worden gefactureerd.
 2. VIP-tickets – Receptie /Uitreikingceremonie /Buffetdiner Show twv. 300 € (ex 21% btw)
  De deelnameprijzen aan het buffetdiner en de organisatiekosten, op de Nacht van de Hospitality, Lion  D’Or en KookTalent 2023, zijn onderhevig aan indexatie op het tijdstip van de organisatie en kan derhalve wijzigen wegens de moeilijke onzekere economische tijd.
 3. Individuele deelname buffetdiner : 150 €/ticket/pp (ex 21% btw).
 4. Per ticket zal een vermakelijkheidstaks van 5 €/ticket worden aangerekend (stadstaks) en is niet inclusief de ticketprijs.
 5. Reservaties van één volledige tafel (12 personen): 140 €/ ticket (ex 21 % btw).
 6. Bij bewijsbare onregelmatigheden en wanneer de deelnemers niet opdagen op de Nacht is er een boete verschuldigd gelijk aan de kosten van de volledige deelname.
 7. Volledig aftrekbare factuurnota.

Artikel 7 – Uitreikingsceremonie

Uitreikingsceremonie op maandag 27 maart om 19u00 te San Marco Village Schelle.

Artikel 8 – Wedstrijdverloop

 1. Deelnemers worden eerst gescreend op basis van hun inschrijving door een vakjury.
 2. De jureringen gebeuren op locatie van de deelnemer .
 3. Dit kan gebeuren  doordat de voorzitter bij u langskomt, ofwel telefonisch of via mail .
 4. Gekwalificeerde kandidaten voor de voorselecties worden persoonlijk, via een schrijven of mail, op de hoogte gebracht.

Artikel 9 – Jurering

 1. De jury zal, in geval van onduidelijkheid een bezoek afleggen op de locatie van de deelnemer.
 2. De jury wordt samengesteld uit professionele vakmensen van de sector.
 3. De uitspraak van de jury is bindend en er is geen verhaal mogelijk.
 4. De vakjury zal enkel, in geval van discussie, één bijkomend aangekondigd bezoek afleggen aan de handelszaak.
 5. De resultaten van de professionele vakjury én de online stemronde, bepalen de einduitslag.
 6. De wedstrijd staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 10 – Prijzen in natura

De wedstrijd is onbezoldigd. Uw deelname is louter promotioneel.

 1. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een Trofee – De Lion D’Or en een ingekaderde oorkonde.
 2. Ook de 3 ere-laureaten ontvangen een  gepersonaliseerde oorkonde alsook de genomineerde.
 3. De organisatoren zorgen voor voldoende mediabelangstelling voor iedere kandidaat.

Artikel 11 – Algemene bepalingen

 1. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van de organisatoren het programma, datum of locatie wijzigt.
 2. De deelnameprijzen aan het buffetdiner en de organisatiekosten, op de Nacht van de Hospitality, Lion D’Or en KookTalent 2023, zijn onderhevig aan de indexatie op het tijdstip van de organisatie en kan derhalve wijzigen wegens de moeilijke onzekere economische tijd.
 3. Indien de deelnemer niet wordt genomineerd zal hij/zij geen verplichting hebben voor het bijwonen van de uitreikingsceremonie.
 4. Elke deelnemer geeft aan de organisatoren door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat de organisatoren de deelnemer kan informeren omtrent de resultaten.
 5. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart aan de organisatoren kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens.
 6. De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren op straffe van een financiële minimum boete van 500 €.
 7. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname dit reglement aanvaard te hebben. Over het reglement, de organisatie en/of bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd en wordt er géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken).
 8. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen en beslissingen van organisatoren kunnen niet worden aangevochten om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.
 9. Enkel de rechtbank van het arr. Leuven is bevoegd voor uitspraak in geval van betwistingen.